آمبره مو

فصل جدید ، طراحی و هنر جدیدی میخواهد و بخاطر همین است که یکی از جذابیت های طراحی ناخن ایجاد تم و رنگهای مختص به هر فصل روی ناخنهای زیبای شماست. برای استفاده از طرح های پاییزی باید از رنگ های متضاد استفاده کنید تا طرح ها برجسته و واضح شوند.برای مثال اگر از رنگ قهوه ای برای بیس استفاده کردید بهتر است برای طرح ها از رنگ هایی همچون نارنجی و طلایی استفاده کنید.

فصل جدید ، طراحی و هنر جدیدی میخواهد و بخاطر همین است که یکی از جذابیت های طراحی ناخن ایجاد تم و رنگهای مختص به هر فصل روی ناخنهای زیبای شماست. برای استفاده از طرح های پاییزی باید از رنگ های متضاد استفاده کنید تا طرح ها برجسته و واضح شوند.برای مثال اگر از رنگ قهوه ای برای بیس استفاده کردید بهتر است برای طرح ها از رنگ هایی همچون نارنجی و طلایی استفاده کنید.

فصل جدید ، طراحی و هنر جدیدی میخواهد و بخاطر همین است که یکی از جذابیت های طراحی ناخن ایجاد تم و رنگهای مختص به هر فصل روی ناخنهای زیبای شماست. برای استفاده از طرح های پاییزی باید از رنگ های متضاد استفاده کنید تا طرح ها برجسته و واضح شوند.برای مثال اگر از رنگ قهوه ای برای بیس استفاده کردید بهتر است برای طرح ها از رنگ هایی همچون نارنجی و طلایی استفاده کنید.فصل جدید ، طراحی و هنر جدیدی میخواهد و بخاطر همین است که یکی از جذابیت های طراحی ناخن ایجاد تم و رنگهای مختص به هر فصل روی ناخنهای زیبای شماست. برای استفاده از طرح های پاییزی باید از رنگ های متضاد استفاده کنید تا طرح ها برجسته و واضح شوند.برای مثال اگر از رنگ قهوه ای برای بیس استفاده کردید بهتر است برای طرح ها از رنگ هایی همچون نارنجی و طلایی استفاده کنید.

  • آرایش دایم
  • ادمین سایت

فرم ارسال نظر

رزرو وقت